Κόβουμε με απόλυτη ακρίβεια μελανίκες, MDF, μπετοφόρμ κτλ στις διαστάσεις που επιθμείτε. Διαθέτουμε δυο σύγχρονες μηχανές τεμαχισμού.